Thông tin gói Share Hosting Linux - VN


Thông tinStudent - VNPersonal - VNBusiness - VNPro VNEnterprise - VN
Tên miền Add/On1310Không giới hạnKhông giới hạn
Tên miền Alias3060Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tên miền con310100Không giới hạnKhông giới hạn
Hệ thống máy chủLinuxLinuxLinuxLinuxLinux
Vị trí serverEDA, CMC, VDCEDA, CMC, VDCEDA, CMC, VDCEDA, CMC, VDCViệt Nam
Dung lượng300 MB600 MB1.5 GB2 GB3 GB
Băng thông122460300350
Email1060100Không giới hạnKhông giới hạn
FTP3610Không giới hạnKhông giới hạn
Cơ sở dữ liệu36102050
Thời gian đăng kí ít nhất1212121212
Phí đăng kíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Phí duy trì24 000 VNĐ/Tháng50 000 VNĐ/Tháng80 000 VNĐ/Tháng100 000 VNĐ/Tháng150 000 VNĐ/Tháng
Phí theo năm288 000 VNĐ/Năm600 000 VNĐ/Năm960 000 VNĐ/Năm1 200 000 VNĐ/Năm1 800 000 VNĐ/Năm
 

Thông tin gói Advance Hosting Linux - VN


Thông tinExtra - VNAdvance 1Advance 2Advance 3
Tên miền Add/On5666
Tên miền AliasKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tên miền conKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Hệ thống máy chủLinuxLinuxLinuxLinux
Vị trí serverEDA, CMC, VDCEDA, CMC, VDCEDA, CMC, VDCEDA, CMC, VDC
Dung lượng15 GB30 GB40 GB50 MB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
EmailKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
FTP5666
Cơ sở dữ liệu8999
Thời gian đăng kí ít nhất12121212
Phí đăng kíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Phí duy trì300 000 VNĐ/Tháng550 000 VNĐ/Tháng650 000 VNĐ/Tháng950 000 VNĐ/Tháng
Phí theo năm3 600 000 VNĐ/Năm6 600 000 VNĐ/Năm7 800 000 VNĐ/Năm11 400 000 VNĐ/Năm
 

Thông tin gói MegaShare Linux - VN


Thông tinMega StarterMega BusinessMega CorporateMega Enterprise
Tên miền Add/On651015
Tên miền AliasKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tên miền conKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Hệ thống máy chủLinuxLinuxLinuxLinux
Vị trí serverVNVNVNVN
Dung lượng10 GB20 GB40 GB80 GB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Email100500Không giới hạnKhông giới hạn
FTP10Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Cơ sở dữ liệu25204080
Thời gian đăng kí ít nhất12121212
Phí đăng kíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Phí duy trì165 000 VNĐ/Tháng400 000 VNĐ/Tháng650 000 VNĐ/Tháng800 000 VNĐ/Tháng
Phí theo năm1 980 000 VNĐ/Năm4 800 000 VNĐ/Năm7 800 000 VNĐ/Năm9 600 000 VNĐ/Năm
 

Thông tin gói DA Reseller Linux - VN


Thông tinBegin - VNPlan 1 - VNPlan 2 - VNPlan 3 - VNPlan 4 - VN
Tên miền Add/OnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tên miền AliasKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tên miền conKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Hệ thống máy chủLinuxLinuxLinuxLinuxLinux
Vị trí serverVNVNVNVNVN
Dung lượng10 GB30 GB45 GB80 GB150 GB
Băng thông10030045010000Không giới hạn
EmailKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
FTPKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Cơ sở dữ liệuKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Thời gian đăng kí ít nhất111121
Phí đăng kíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Phí duy trì250 000 VNĐ/Tháng475 000 VNĐ/Tháng665 000 VNĐ/Tháng1 000 000 VNĐ/Tháng1 500 000 VNĐ/Tháng
Phí theo năm3 000 000 VNĐ/Năm5 700 000 VNĐ/Năm7 980 000 VNĐ/Năm12 000 000 VNĐ/Năm18 000 000 VNĐ/Năm
 
Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Khai thác Phát triển và Ứng dụng Công nghệ mới Trường Sinh
Địa chỉ: Số 41 đường Thanh Niên, TT. Quảng Xương,
Mã số thuế: 2800886119 - GPĐKKD số: 2603000330 do SKHĐT Thanh Hóa Cấp ngày 02/11/2005
Điện thoại: 0919 706 6299 - Mobile: 0922 33 22 88 - Email: support@eda.vn