Hỗ trợ

Hướng dẫn cài đặt SSL trên share hosting DirectAdmin

Thông thường Directadmin chỉ cho phép một Hosting cài đặt chứng chỉ SSL khi Hosting đó được cấp một IP Riêng, chứ không phải IP dùng chung. Nhưng khi sử dụng Directadmin chạy hệ điều hành Centos 6 trở lên, bạn có thể bật tính năng SNI (Server Name Indicator) để cho phép Directadmin cài đặt chứng chỉ SSL trên một Hosting có IP dùng chung. Nếu không bật tính năng SNI, khi tạo chứng chỉ SSL bạn sẽ gặp thông báo lỗi này.

"Cannot Execute Your Request

You can only add a certificate if you own the ip you are using

Info for Admins: Assigning an owned IP"

Thì thông báo với chúng tôi qua email: support@eda.vn để được hỗ trợ. Hầu hết các máy chủ cài đặt DirectAdmin của chúng tôi đều đã bật tính năng này.

Sau đây là hướng dẫn cài đặt SSL trên share hosting DirectAdmin:

Thủ tục cấp giấy phép trang tin điện tử tổng hợp

Thủ tục cấp giấy phép trang tin điện tử tổng hợp, trình tự như sau:

Trang: 1  
Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Khai thác Phát triển và Ứng dụng Công nghệ mới Trường Sinh
Địa chỉ: Số 41 đường Thanh Niên, TT. Quảng Xương,
Mã số thuế: 2800886119 - GPĐKKD số: 2603000330 do SKHĐT Thanh Hóa Cấp ngày 02/11/2005
Điện thoại: 0919 706 6299 - Mobile: 0922 33 22 88 - Email: support@eda.vn