Hỗ trợ

Một số vấn đề thường gặp khi cài đặt và cấu hình Joomla

Đăng ngày: 22/11/2012 22:07

Trong quá trình cài đặt và cấu hình Joomla! có thể bạn sẽ nhận được một số thông báo, cảnh báo đánh dấu đỏ các vấn đề như là: Safe Mode, Display Errors, File Uploads, Magic Quotes GPC, Magic Quotes Runtime, Register Globals, Output Buffering, Session auto start... giống hình dưới đây: Tùy theo mức độ cho phép của HOST, bạn có thể thử lần lượt 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Sử dụng file ".htaccess"

Tạo file này, đặt ở thư mục chứa Joomla! với các biến PHP được thiết lập lại như sau:

php_flag safe_mode Off
php_flag display_errors On
php_flag file_uploads On
php_flag magic_quotes_gpc On
php_flag magic_quotes_runtime Off
php_flag register_globals Off
php_flag output_buffering Off
php_flag session.auto_start Off

php_value upload_max_filesize 10M
php_value memory_limit 16M
php_value session.save_path "/duong/dan/sesion/moi"

Lưu ý: Không phải HOSTING nào cũng cho phép bạn thiết lập lại các biến nói trên bằng file ".htaccess". Trong trường hợp này bạn cần liên hệ trực tiếp với HOSTING và đề nghị họ thiết lập lại giúp bạn.

 

Cách 2: Sử dụng file "php.ini"

Tạo file này, đặt ở thư mục chứa Joomla! với các biến PHP được thiết lập lại như sau:

safe_mode = Off
display_errors = On
file_uploads = On
magic_quotes_gpc = On
magic_quotes_runtime = Off
register_globals = Off
output_buffering = Off
session.auto_start = Off

upload_max_filesize = 10M
memory_limit = 16M
session.save_path "/duong/dan/sesion/moi"

Nếu bạn đang làm trên LOCALHOST thì chỉ cần mở file "php.ini" và chỉnh sửa trực tiếp, sau đó khởi động lại Web Server.

Lưu ý: Không phải HOSTING nào cũng cho phép bạn thiết lập lại các biến nói trên bằng file "php.ini". Hoặc bạn phải copy file này tới mọi thư mục. Trong trường hợp này bạn cần liên hệ trực tiếp với HOSTING và đề nghị họ thiết lập lại giúp bạn.

 

Cách 3: Sử dụng file "configuration.php" của Joomla!

Thêm đoạn mã sau:


ini_set('register_globals', 'Off');
ini_set('safe_mode', 'Off');
//...
?>
 

Lưu ý chung:

  • Biến nào bị cảnh báo đỏ thì mới thiết lập lại, còn không thì bỏ qua
  • Nhớ thay các đường dẫn bằng các đường dẫn phù hợp
  • Có thể sử dụng dấu nháy kép "" hoặc dấu nháy đơn '' để bao quanh các giá trị
  • Đường dẫn trên Windows có dạng "C:wwwxdata.vn" hoặc "C:wwwxdata .vn"
  • Đường dẫn trên Linux có dạng "/www/xdata.vn/public_html" ...
  • Tùy theo phiên bản PHP, trong một số trường hợp có thể cần dấu / phía cuối đường dẫn.

  Tin cùng loại khác
Một số thủ thuật Htaccess Rewrite url, redirect
Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Khai thác Phát triển và Ứng dụng Công nghệ mới Trường Sinh
Địa chỉ: Số 41 đường Thanh Niên, TT. Quảng Xương,
Mã số thuế: 2800886119 - GPĐKKD số: 2603000330 do SKHĐT Thanh Hóa Cấp ngày 02/11/2005
Điện thoại: 0919 706 6299 - Mobile: 0922 33 22 88 - Email: support@eda.vn