Hỗ trợ

Hướng dẫn khởi tạo album và đăng ảnh vào album trên hệ thống website DIVIVU

Đăng ngày: 30/08/2013 22:37

Với mục đích hỗ trợ gian hàng quản lý tốt những file ảnh cũng như có một không gian với những tính năng hiển thị ảnh chuyên nghiệp. Hệ thống webites DIVIVU cung cấp công cụ tạo Album ảnh trên những gian hàng đã nâng cấp lên gói Premium, Business. 

Quy trình tạo Album ảnh và đăng ảnh lên Album 


I.> Tạo danh mục album trên gian hàng

1.> Đăng nhập vào quản trị trang gian hàng

Truy cập vào gian hàng của bạn và đăng nhập vào quyền quản trị 

Khi hoản thành quá trình đăng nhập click chuột vào quản trị để vào trang quản trị gian hàng 

2.> Tạo danh mục Album 

Từ trang quản trị gian hàng trong phần Cấu hình website click chuột vào nốt Quản lý danh mục 

Giao diện Quản lý danh mục hiện ra bạn click chuột vào Thêm danh mục và click chuột chọn Thêm danh mục gốc 

Hộp thoại Thêm danh mục gốc hiện ra 

Tên danh mục : Nhập vào tên danh mục album bạn muốn tạo 

Hiển thị trên : Bạn có thể chọn hiển thị trên Thanh trình đơn hoặc trên Trang chủ hoặc chọn hiển thị trên cả hai 

Loại danh mục : Click chuột vào Chọn tên module và chọn Album ảnh

Thứ tự hiển thị : Bạn nhập vào số thứ tự hiển thị của danh mục album 

Cllick chuột vào Lưu danh mục để hoản thành việc tạo danh mục album

II.> Quản lý album, đăng ảnh và quản lý ảnh

1.> Quản lý album

Từ trang quản trị gian hàng click chuột vào nốt Quản lý album ảnh  

Giao diện Quản lý album 

Chọn danh mục : Chứa danh sách tất cả những danh mục Album đã khởi tạo trên gian hàng 

Thêm ảnh vào Album: Đăng ảnh vào Album đã được chọn 

Tạo Album mới : Tạo thêm Album con trong Album cha đã được chọn 

2.> Tạo Album mới 

Từ trang Quản lý Album click chuột chọn danh mục Album muốn tạo thêm Album con ở ô Chọn danh mục và click chuột vào Tạo Album mới để tạo Album 

Giao diện Tạo Album mới 

Tên Album : Nhập vào tên Album bạn muốn tạo 

Ảnh đại diện : Click chuột vào Tải lên để truy cập vào phân vùng lưu trữ ảnh của bạn "Bạn click vào Link sau http://xdata.vn/Ho-tro/c49-45/Huong-dan-su-dung-quan-ly-du-lieu-Xspace.html Xem hướng dẫn đăng ảnh lên phân vùng lưu trữ cũng như quản lý ảnh " Click chuột chọn ảnh làm ảnh đại diện cho Album. Click chuột vào Lưu album để hoan tất việc Tạo Album mới 

3.> Thêm ảnh vào Album

Click chuột vào Album bạn muốn thêm ảnh và click chuột vào nốt Thêm ảnh vào Album click chuột vào Tải lên để truy cập vào phần vùng chứa ảnh 

 Click chuột vào Lưu ảnh vào album để hoàn tất việc thêm ảnh vào album 

4.> Quản lý Album đã khởi tạo 

Trên trang Quản lý Albums

 

Click chuột vào Xóa để xóa Album 

Click chuột vào Sửa để sửa Album 

6.> Quản lý ảnh đã đăng lên Album

Trên trang Quản lý Albums bạn click chuột vào Album bạn muốn quản lý ảnh 

Click chuột vào Xóa để xóa ảnh khỏi Album 

Click chuột vào Sửa để sửa ảnh 

  Tin cùng loại khác
Thương hiệu đi vi vu DIVIVU
Hướng dẫn sử dụng, quản lý dữ liệu Xspace
Hướng dẫn chèn ảnh vào bài viết
Hướng dẫn cách chèn video vào bài viết
Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Khai thác Phát triển và Ứng dụng Công nghệ mới Trường Sinh
Địa chỉ: Số 41 đường Thanh Niên, TT. Quảng Xương,
Mã số thuế: 2800886119 - GPĐKKD số: 2603000330 do SKHĐT Thanh Hóa Cấp ngày 02/11/2005
Điện thoại 0237 6612 789 - Mobile: 0922 33 22 88 - Email: support@eda.vn