Hỗ trợ

Tạo Mailing list trong Direct admin

Đăng ngày: 06/11/2013 10:46

Mailling List là chức năng cho phép tạo dùng một hộp thư chung và add các email thành viên vào để khi người gửi đến hộp mail chung đó thì các email thành viên sẽ đồng thời nhận được.

Bước 1: truy cập vào quản trị host mail Direct Admin.
Bước 2: Vào vùng: E-mail Management -> chọn Mailing Lists
Bước 3: Nhấn chọn Creat Mailing List -> điền tên Mail làm mail nhận chung -> nhấn Creat để hoàn thành.
Ví dụ tạo email : mailchung@xdata.vn
Lưu ý: tên Mail list không được trùng với tên 1 tài khoản email bình thường đã tạo trước đó.
Bước 4: Tại trang Creat Mailing List, đã thấy mail list đã tạo, nhấn Views để xem chi tiết mail list đó mới tạo.
Sau khi nhấn Views, ta sẽ vào trang tiếp theo có mục: Add an E-mail Address to the list.
Bước 5: Tích ô: Add to news, tiếp tục điền email thành viên vào hộp E-mail bên dưới -> nhấn Add để hoàn thành.
Ví dụ tạo mail thành viên: thanhvien@xdata.vn

Sau bước 5: Bạn đã hoàn thành xong mail list của mình.
Như vậy khi mail khác gửi tới mail list đó mail thành viên sẽ nhận được thư.
Ví dụ: ta gửi mail tới: mailchung@xdata.vn thì mail  thanhvien@24g.in

Lưu ý: mail list chỉ dùng để nhận thư mà không dùng để gửi thư.

  Tin cùng loại khác
Hướng dẫn sử dụng Direct Admin reseller
Hướng dẫn sử dụng FileZilla
Truy cập FTP bằng Windows Explorer, hoặc trình duyệt: IE, Firefox, Chrome..
Hướng dẫn cài đặt Joomla lên host DirectAmin
Tìm hiểu về Web Hosting
Sự khác biệt giữa hosting Linux và Windows
So sánh hosting Linux và hosting Windows
Hướng dẫn sử dụng Direct Admin User
Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Khai thác Phát triển và Ứng dụng Công nghệ mới Trường Sinh
Địa chỉ: Số 41 đường Thanh Niên, TT. Quảng Xương,
Mã số thuế: 2800886119 - GPĐKKD số: 2603000330 do SKHĐT Thanh Hóa Cấp ngày 02/11/2005
Điện thoại: 0919 706 6299 - Mobile: 0922 33 22 88 - Email: support@eda.vn